Kayıt İçin Gerekli Belgeler

DİLEKÇELER

“YURTTAN TEMİN EDİLİR”

ÖĞRENCİ KAYIT FORMU   

“YURTTAN TEMİN EDİLİR”

 ÖĞRENCİ VE VELİ NÜFUS FOTOKOPİSİ  

ÖĞRENCİ OLDUĞUNA DAİR BELGE 

“ÖĞRENCİ İŞLERİ YADA E-DEVLET”

ADLİ SİCİL KAYDI

“E-DEVLETTEN KURUM TÜRÜ RESMİ KURUM SEÇENEĞİ İŞARETLENECEK”

İKAMETĞAH BELGESİ

“E-DEVLETTEN”

SAĞLIK RAPORU

ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU HİZMET SUNUM TAAHHÜTNAMESİ

“YURTTAN TEMİN EDİLİR”

BARINMA VE MÜRACAAT SÖZLEŞMESİ

“YURTTAN TEMİN EDİLİR”